Aplikacioni Online për aplikim në Kolegjin Fama

Të Gjitha Fushat në vijim janë të nevojshme për tu plotesuar.Ky është aplikacion për aplikim online

Informacionet e përgjithshme

Emri Shkruani Emrin
 
Emri i Prindit Shkruani Emrin e prindit
 
Mbiemri Shkruani Mbiemrin
 
Gjinija
select
Gjinija
Data e Lindjes
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Help
 
Vendi i lindjes help
 
Numri i letërnjoftimit help
 
Numri kontaktues help
 
Adresa help
 
Komuna
select
help
 
Kombësia
select
help
 
Shtetësia
select
help
 
Adresa elektronike help
 
Shkollimi paraprak
Emri i Univerziteti help
 
Drejtimi help
 
Nota mesatare help
 
Vendi i Perfundimit help
 
Data e perfundimit
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
help
 
Aplikoj Për
Qendra
select
help
Niveli i Studimeve
select
help
Programi i Studimeve
select
help
Menyra e Studimit
select
help

help

Dërgo Aplikimin help
© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US