Rezultatet nga lënda: “E Drejta Publike”

Rezultatet nga lënda: “E Drejta Publike” mund ti gjeni këtu

Më shumë

Studentët që do t'i nenshtrohen provimit me gojë në lëndën: Ekonomia politike ndërkombëtare

Studentët që do t'i nenshtrohen  provimit me gojë në lëndën: Ekonomia politike ndërkombëtare, mund ti gjeni këtu

Më shumë

Rezultatet nga lënda Principet Bankare

Rezultatet nga lënda Principet Bankare mund ti gjeni këtu

Më shumë

Rezultatet nga provimi i mbajtur me dt. 03.03.2017 në afatin janar 2017 Lëndën ,,E drejta ndërkombëtare private” Juridik Viti i tretë.

Rezultatet nga provimi i mbajtur me dt. 03.03.2017 në afatin janar 2017 Lëndën: ,,E drejta ndërkombëtare private” Juridik Viti i tretë, mund ti gjnei këtu

Më shumë

Rezultatet e provimit ne lenden Sherbimi Psikologjik ne shkolle.

Rezultatet e provimit ne lenden Sherbimi Psikologjik ne shkolle mund ta gjeni këtu


Më shumë

12...E Fundit


© Kolegji Fama. All rights reserved. 2017 Punuar nga CMD

FOLLOW US