Orari i Ligjëratave Bachelor dega Gjilan

Në vazhdim mund të shkarkoni Orarin e ligjëratave për semestrin veror dega Gjilan për vitin akademik 2016/17
Programi: Bank, Financa dhe Kontabilitet

Programi:Juridik 


 Programi: Kriminalistikë   

Programi: Menaxhment

Programi: Psikologji

* Të nderuar studentë keni parasysh që orari veror i ligjëratave mundë të pësojë ndryshime në dy javorin e parë të ligjëratave, andaj ju lusim që ta shikoni orarin

kohë pas kohe. 

 


Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2017 Punuar nga CMD

FOLLOW US