Orari i Ligjëratave Bachelor dega Mitrovicë

Në vazhdim mund të shkarkoni Orarin e ligjëratave për semestrin dimëro dega Mitrovicë për vitin akademik 2017/18

Prgrami: Menaxhment & Banka,Financa dhe Kontabilitet

Prgrami: Banka,Financa dhe Kontabilitet

 Programi: Menaxhment

Programi :Jurdik & Kriminalistikë


 Programi: Kriminalistikë


 Programi: Psikologi


* Të nderuar studentë keni parasysh që orari dimëror i ligjëratave mundë të pësojë ndryshime në dy javorin e parë të ligjëratave, andaj ju lusim që ta shikoni orarin kohë pas kohe. 
 
 
 

 

 

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US