Orari i Ligjëratave Bachelor Prishtinë

Në vazhdim mund të shkarkoni Orarin e ligjëratave për semestrin veror për vitin akademik 2016/17 

Programi: Ekonomik


Programi: Bank, Financa dhe Kontabilitet

 

Programi:Juridik


 Programi: Kriminalistikë   

 

Programi: Menaxhment?

Programi: Përkujdesje dhe Mirëqenje për fëmijë

Programi: Psikologji

Programi: Shkenca Politike dhe Administratë Publike

 

Programi: Mami

Programi: Infermieri

 


* Të nderuar studentë keni parasysh që orari veror i ligjëratave mundë të pësojë ndryshime në dy javorin e parë të ligjëratave, andaj ju lusim që ta shikoni orarin kohë pas kohe.  


 

 

 

 

 

 

 

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2017 Punuar nga CMD

FOLLOW US