ZHVILLIMI I RESURSEVE HUMANE DHE MENAXHIMI I DIJES

Materia që do t’u ofrohet studentëve do të zhvillohet brenda një semstri. Programi i ofruar do të shqyrtojë menaxhimin e njerëzve në mënyrë efektive dhe etike. Kjo materie që ofrohet në këtë program  mundëson nxënien e njohurive dhe vijuesit do të kenë përfitime lidhur me menaxhimin e resurseve njerëzore ne ndërmarrje.  Definitivisht faktori i suksesit të ndërmarrjeve është faktori njerëzor. Kjo lëndë në fokus të vetin ka njeriun: përgatitjen së tij, ngritjen, planifikimin, rekrutimin, seleksionimin, motivimin, mënyrat e punësimit, inovacionitt të njohurive të tij.

 

Në fund të kesaj lende studenti do te jete ne gjendje qe te:

  • Analizoj çështjet e biznesit në mënyrë kritike duke konsideruar perspektivat ekonomike, politike, psikologjike, sasiore dhe ligjore.
  • Demonstrojnë aftësitë efektive të menaxhimit përshtypja duke përfshirë aftësitë e rinisë shkrim, aftësitë verbale të komunikimit, aftësitë efektive intervistimit, dhe etikë profesionale të biznesit.
  • Aplikoni aftësitë e menaxhimit dhe e njohurive në një mjedis realist.
  • Analizuar sistemet e burimeve njerëzore për punësim, marrëdhëniet e punës, kompensimin dhe përfitimet, trajnimin dhe zhvillimin, dhe vlerësimit të performancës.
  • Krijo sistemet e burimeve njerëzore për punësim, marrëdhëniet e punës, kompensimin dhe përfitimet, trajnimin dhe zhvillimin, dhe vlerësimit të performancës.
  • Të zbatojë sistemet e burimeve njerëzore për punësim, marrëdhëniet e punës, kompensimin dhe përfitimet, trajnimin dhe zhvillimin, dhe vlerësimit të performancës.

 

Literatura bazë:

  • Burimet njerëzore dhe menaxhimi; Shermon, Behlander & Snell – Perkthim 2008,Tiranë.
  • Human Resource Development: Managing Learning and Knowledge, 2011 Brian Delahaye
Human Resource Development, 2009 David Mankin

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US