Gjuha angleze për diplomaci

Kjo lëndë parasheh një trajnim intensiv për zhvillimin e aftësive të përdorimit të gjuhës angleze në lëmin e praktikumit të diplomacisë në misionet diplomatike, gjatë korrespondencës diplomatike, si dhe segmenteve tjera të praktikës diplomatike.

 

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Diplomacy, Theory and Practice

G.R. Berritdge

New York

2005

Diplomacia

Ser. Harold NIKOLSON

Prishtinë

2005

Guide to Diplomatic Practrice

Satow, Ser E.

London

1995

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US