Siguria ndërkombëtare

Konceptet dhe parimet kryesore të sigurisë ndërkombëtare që karakterizojnë relacionet bashkëkohore të shteteve moderne, periudhën e globalizimit dhe komuniteteve globale të sigurisë- do të jenë temat kyçe të diskutimit dhe analizimit në kuadër të materies së kësaj lënde. Studentët do të mund të mësojnë dhe zhvillojnë mendimin kritik se si funksionojnë siguria kolektive, bashkëpunimi mes shteteve në sigurinë ndërkombëtare, cilat janë sfidat e sigurisë bashkëkohore dhe luftës kundër terrorizmit. Nëpërmjet studimeve të rastit do të eksplorohen se si funksionon siguria e përbashkët dhe mbrojta e Bashkimit Evropian, si dhe cili është roli i NATO-s në sigurinë globale.

 

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Security:Anew Framevork for analysis

Ole Waever & Jaap De wilde

Lynne Rienner Publisher

1997

Strategjia kombëtare e R.së Shqipërisë

 

Tiranë

2008

Insade the national Security

Inderfurth, Karl/Fateful Decisions

Oxford

2004

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US