Korrespondenca diplomatike

Kjo lëndë synon që të zhvillojë aftësitë dhe njohuritë e studentëve për të shkruarin e shënimeve, raporteve, letrave dhe kredencialeve gjatë komunikimit diplomatik. Poashtu do të njeh më për së afërmi studentët me gjuhën dhe llojet e korrespondencës diplomatike.

 

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Bazat e diplomacisë

Eqrem Zenelaj

Faik Konica, Prishtinë

2012

Protokolli diplomatik

Fadil Maxhuni

Era, Prishtinë

2008

Protocol. The Complete Handbook of Diplomatic, Official & Social Usage

P. Innis, M.J. Mc Caffree, R. M. Sand

Durban House Publishing Company Inc., Dallas

2002

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US