Zhvillimet bashkëkohore politike në Ballkan

Kjo lëndë do të prezantojë zhvillimet kryesore të sistemeve politike të vendeve të Ballkanit duke u përqendruar edhe në zgjidhjen paqësore të konflikteve në ish Jugosllavi, por edhe në perspektivat për demokratizimin e vendeve ballkanike, si dhe perspektivat për integrim në NATO dhe BE. Përmbajtja e kësaj lënde parasheh të adresojë edhe çështjen e identiteteve ballkanike e politikat gjeostrategjike të vendeve ballkanike me theks të veçantë në Republikën e Kosovës.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

The ballkans, From Constantinopole to Comunism

John Stosinger

 

 

Ballakns in second War

R.J. Crampton

 

 

Perse kombet shkojnë në luftë

John Stosinger

 

 

 

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US