Analizat në politikën e jashtme

Shqyrtim të disa teorive dhe qasjeve për studim të politikës së jashtme dhe mbrojtjes. Duke studiuar politikën e jashtme, kursi

Me një qasje shkencore kryesisht do të analizohen vendimmarrja dhe miratimi i orientimi në politikën e jashtme; se si sistemi anarkik ndikon mbi të menduarit e liderëve dhe diplomatëve të cilët sjellin vendime dhe të cilat reflektohen në politikën shtetërore dhe të jashtme; si dhe  ndikimi i strukturave politike shtetërore, grupeve të interesave, opinioni publik në politikën e jashtme, etj. dhe kultura shtetërore e politikës së jashtme) Siguron studim sistematikë të politikës së jashtme, dhe si ajo krijohet.

Studentët do të kenë mundësi të njihen për së afërmi me modelet se si shtetet e caktuara i definojnë qëllimet e politikës së jashtme, se si i krijojnë politikat e tyre të jashtme, se si implementohen vendimet në politikën e jashtme duke kaluar disa ditë praktike në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës apo të ndonjë vendi tjetër të rajonit.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Analiza e marëdhënieve ndërkombëtare

Karl Deutsch,

Libri Universitar, Tiranë

1994

Diplomacia

Henry Kissinger

Shtëpia Botuese e Lidhjes së shkrimtarëve, Tiranë

1999.

New Directions in the Study of Foreign Policy

 

Charles Hermann, Charles W. Kegley, Jr., James Rosenau

Allen & Unwin, Boston, MA:

1987

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US