Organizatat ndërkombëtare

Kjo lëndë e avancuar shërben për të zgjeruar njohuritë e studentëve lidhur me aktivitet, funksionimin, zgjerimin, sfidat dhe ndikimin i organizatave ndërkombëtare. Lënda studion strukturën administrative dhe strukturën e sjellës së vendimeve të organizatave të caktuara ndërkombëtare politike, ekonomike dhe të sigurisë. Më konkretisht lënda do të eksplorojë se si funksionojnë NATO, Bashkimi Evropian, OKB-ja, OSBE-ja, Organizata e Shteteve të Amerikës, Lidhja e Shteteve Arabe etj.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Internation Organizations: The politics and Proccesses of Global Gobvernance

Margaret P.Korns and Karen A. Mings

Princeton

2004

The past, Present, Future of United Nations

Paul Kenedy

Vintage

2006

E drejta ndërkombëtare publike

Zejnullah Gruda

Prishtine

2007

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US