Protokolli dhe ceremoniali diplomatik

Me një qasje praktike, kjo lëndë do të jetë një guitë për praktikën diplomatike në aspekt të njohjes me rregullat e avancuara të sjelljes në diplomaci dhe organizimit të protokollit diplomatik gjatë marrëdhënieve bilaterale dhe multilaterale diplomatike. Do të jetë bazuar në një njohje teorike dhe në një trajnim lidhur me praktikën dhe rregullat e ceremonialit të Republikës së Kosovës dhe përvojave të vendeve dhe kulturave tjera të botës, si dhe në ç’mënyrë veprojnë delegacionet e shteteve gjatë praktikumit të protokollit diplomatik.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Protokoli Diplomatik

Fadil Maxhuni

Prishtinë

2008

Bazat e marrëdhënieve ndërkombëtare

Karen A.Mings

Tiranë

2008

Politikat ndërmjet Kombeve

Hans J.Morgenthan

Tiranë

2008

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US