Negociatat: Teoria dhe praktika

Do të zgjerohen njohuritë dhe aftësitë nga kjo sferë se si zhvillimi i negociatave paraqet një nga format themelore të praktikës diplomatike gjatë realizimit të qëllimeve dhe objektivave të politikës së jashtme. Në këtë lëndë do të debatohet, analizohet dhe studiohet lidhur me strategjitë dhe teknikat e negocimit, planet, kompromiset e negociatave; aftësitë e negociuesit dhe ndërmjetësit të suksesshëm. Do të eksplorohet modele praktike të zhvillimit të negociatave.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Zhvillimi i negociatave

Veton Latifi

ISEMN, Shkup

2007

Negocimi si teknikë parësore për zgjidhjen e konflikteve

Veton Latifi

ISEMN, Shkup

2007

How Nations Negotiate

Fred Ikle

Harper & Row, NY

1987

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US