E drejta diplomatike konzulare

Do të trajtohen këto tema lidhur me aspektet juridike dhe normative të misioneve diplomatike (sic janë imuniteti, privilegjet, fusnkionet, etj). Poashtu do të trajtohen procedurat e repskrtimit dhe shkeljes së rregullave dhe normave gjatë raporteve diplomatike bilaterale dhe multi-laterale dhe diplomatëve si individë dhe të vet shteteve.

 

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Modern Diplomatic Law

Michael Hardy

Manchester University Press

1968

Diplomatija-Savremeni system

Branimir M. Jankovic

Beograd

1988

E drejta nderkombetare publike

Zejnulah Gruda

Univ.i Prishtines

2007

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US