Politika botërore

Do të trajtohen problemet dhe çështjet aktuale të politikës botërore. Do të analizohen faktorët dhe pasojat e vendimmarrjes së politikave botërore të shteteve në veçanti dhe të organizatave ndërkombëtare. Ngjarje dhe procese aktuale botërore do të vendosen në kornizën e studimit teorik të teorive të globalizimit, paqes, luftës, etj.

 

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Epoka e ekstremeve

Eric Hobsbahem

Prishtinë

2001

Evropa në Kohën Tonë

Ealker Laker

Tiranë

2005

Bota që erdhi prej të ftohtit

Gabriel Partos

Tiranë

2003

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US