Kriminologji me penologji

Përvetësimi i njohurive të avancuara mbi lëndën e studimit të kriminologjisë dhe Penologjise dhe të institucioneve kryesore kriminologjike, çështjet dhe tendencat bashkëkohore si dhe të bëhen studime mbi ndikimin e faktorëve të ndryshëm në kryerjen e veprave penale, ekzaminimet kriminologjike lidhur me kryesin dhe viktimën e veprës penale si dhe identifikimi dhe analizimi çështjeve bashkëkohore kriminologjike.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Kriminologjia

Ragip Halili

Prishtinë

2008

Kriminologija

Mladen Singer

Zagreb

1996

Criminology

Lary Siegel

St. Paul

1999

Penologjia

Ragip Halili

Univ. i Prishtines

2005

Hyrje në Kriminologji dhe penologji

Vasilika Hysi

Tiranë

2002

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US