SIGURIA E BARNAVE GJATE SHTATZANISE DHE LAKTACIONIT

Përshkrimi i lëndës:

Kjo lëndë ka për qëllim që t’i pajis studentët me njohuri rreth përdorimit të barnave gjatë shtatzënisë dhe gjatë periudhës së gjidhënjes si dhe kategorizimin e tyre në kategori A,B, C, D dhe X.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 

  • Njohuri rreth përdorimit të sigurt të barnave gjatë shtatzënisë dhe gjidhënjes;
  • Do të demonstrojnë njohuritë e tyre të klasifikimit të sigurisë në barna të ndryshme nëpër kategori A, B, C, D dhe X;
  • Diskutojnë metodat e edukimit farmaceutik tek gratë shtatzëna të ndërlidhura me sigurinë në përdorimin e barnave;
  • Ndërlidhin kompleksitetet e përdorimit të barnave dhe ndikimet që ndikojnë në ushqimin me gji;
  • Ofrojnë këshilla për mamitë dhe për menaxhimin e barnave gjatë shtatzënisë dhe ushqimit me gji.

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

  • Dijne mbi përdorimin e sigurt të barnave gjatë shtatzënisë dhe gjidhënjes;
  • analizojne udhëzimet për kërkesa terapeutike,
  • këshillojne dhe menaxhojne barnat gjatë shtatzënisë dhe gjatë gjidhënjes.
  • hulumtojnë rrezikun në bazë të kategorive të barnave të ndryshme për foshnjat gjatë shtatzënisë dhe gjidhënjes. 

 

Literatura:

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US