KUJDESI PARA LINDJES

Përshkrimi i lëndës:

Ky kurs fokusohet në kujdesin antenatal, lindjes normale dhe ushtrimet fizike, ushqimin dhe kujdesin për  shtatzëne.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

  • Perkrahja dhe komunikimi i mirefillt me shtatezenen
  • Ofrimi i mbështetjes për përgatitjen fizike dhe psikologjike për lindje.
  • Bashkpunimi gjate procesit te lindjes
  • Mësimi për rëndësinë e të ushqyerit të progresit neonatal.

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

  • Përdorni marrëdhëniet ndërpersonale
  • Mësimi i para lindjes, periudha të lindjes dhe pas lindjes në kushte normale dhe jonormale.
  • Edukimi për ushqyerjes me gji dhe të ushqyerit.

 

Literatura:

  • B. Straus Klinicka biokemija, 2000, Zagreb, N. Tietze. Textbook of clinical chemistry, 2004.
  • Thomas M.Devlin. Textbook of Biochemistry.Wiley-Liss, 2006.
  • B.Preza, etj, Parimet e mjekësisë Interne, vëllimi I, II,  2002, Tiranë

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US