ORGANIZIMI, MENAXHIMI DHE UDHËHEQJA NË MAMI

Përshkrim i lëndës:

Ky kurs fokusohet në organizimin e sistemit shëndetësor kombëtar, menaxhimit dhe udhëheqjes në për mami. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 • Njihet me metodat moderne të menaxhimit dhe udhëheqjes
 • Mësojne rreth menaxhimit në gjendje të Mamive në mjedisin shoqëror
 • Rritja e ndërgjegjësimit në lidhje me zbatimin e teknikës ndryshimit për zgjidhjen e problemeve
 • Mësojne për rëndësinë e udhëheqjes në për mami

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Të dallojë menaxhimit nga lidershipi
 • Aplikoni parimet teorike të lidershipit në praktikë
 • Elementet e lidershipit Përdorimi në praktikë
 • Zhvillimi i të menduarit kritik në praktikë

 

 

 

Literatura:

 • “Ekonomia e Shendetit” . Bajram Hysa 2001
 • Dokument Poziocionimi i  M.SH. mbi Politikën dhe Strategjitë për reformën në Sektorin Shëndetësor. 2006 M.SH./O.B.SH.
 • Richard B. Saitman. Elias Mossialos. Observatori Europian mbi Sistemet e Kujdesit Shëndetësor. Nr.1,2,4 2002
 • Enver Roshi, Jonida Stefa, Petrit Bara, Genc Burazeri, Loreta Kuneshka, Genc Burazeri (red. shkenc.), Petrit Bara (red. shkenc.), Statistika : tekst për Fakultetin e Infermierisë, Tiranë : Ideart, 2007
 • Ylvi M. Basha(përg.), Oriana Osmani (red.) Informatika, interneti dhe struktura e kompjuterit: fjalor shpjegues Tiranë: SHBLSH e Re, 2004
 • Coluccia, Sindroma e Munchausen për prokurën: paraqitje dhe analizë e një çështjeje, në “ Mbrojtja Sociale”, në 2004, (në bashkëpunim me L. Lorenzi)
 • Coluccia, Sindroma e Munchausen për prokurën dhe nevojat edukuese: kërkime pranë personelit infermieristik të Agjensisë Spitalore të Sienës, në Vështrimi Italian i Kriminologjisë, fash. 1, 2002, ( në bashkëpunim me M. Strambi, M.R. Pulcini, L. Lorenzi)

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US