KUJDESI INTENSIV I NËNËS

Përashkrimi i lëndës:

Ky kurs fokusohet në problemet e nënës dhe kujdesin intensiv.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 • Asistimi dhe stimulimin e proceseve fiziologjike
 •  Ofrimin e kujdesit të klientit në bazë të një pikë tërësor të parë
 • Zhvillimi i aspekteve të bazuara në fakte e për mami.

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Identifikon jostabilitet legenit,
 • Kujdesi pas lindjes per hemorragji, ruptura, episiotomia.
 • Pre-eklampsia.
 • Observimi per frymëmarrje apo gjendje kritike dhe tronditje.
 • Të sigurojë kujdesin e klientit të ofrimit të Emergjencave në rastet e fazës para hospitalizimit dhe gjithëpërfshirëse.

 

Literatura:

 • Teksti i gjinekologjise  Rrahim Gjika – Tirane
 • Gjinekologjia Vol. I.  Gliozhen –Tirane
 • Atllasi i operacioneve
 • M.Goulon, Mjekesia e urgjencës, vëllimi I,II,III, 1996, Tiranë
 • B.Preza, etj, Parimet e mjekësisë Interne, vëllimi I, II,  2002, Tiranë

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US