MAMIA E BAZUAR NË DËSHMI

Përshkrimi i lëndës:

Mjekësia e bazuar në hulumtime të dëshmuara paraqet shrytëzimin e hulumtimeve të dëshmuara më të mira të momentit, në mënyrë të vetëdijshme, eksplicite dhe të matur, në procesin e vendim-marrjes rreth kujdesit për pacientët individual’’.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 • të arrijne njohuri të avancuara mbi përkufizimet themelore,
 • të arrijne njohuri mbi burimet e provave
 • të arrijne njohuri mbi shkallen e provave rreth mjekësisë bazuar në evidencë
 • aplikimet mami bazuara në dëshmi.

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Të jetë në gjendje të përcaktojë në dëshmi te bazuara mjekësi
 • Të jetë në gjendje të shpreh historinë dhe arsyen për rezultatin te bazuara në dëshmi mjekësisore
 • Të jetë në gjendje të përcaktojë fakte të bazuara ne Aplikim
 • Të jetë në gjendje të tregojne procesin te bazuar në fakte Aplikimi
 • Të jetë në gjendje të dinë se si për të vendosoet shkallën e provave
 • Të jetë në gjendje të tregojne shkallën e provave
 • Të jetë në gjendje të tregojne tre karakteristika themelore të dukshëm të një dëshmi të besueshme
 • Të jetë në gjendje të shprehin Resources Aplikimi të bazuara në fakte
 • Të jetë në gjendje të tregojne rëndësinë te bazuara në fakte e Udhëzimet te Aplikimit
 • Të jetë në gjendje të përdorin Librarine Cochrane
 • Të jetë në gjendje të tregojne Bazat e të dhënave EBM dhe alternativa e EBM për të qenë në gjendje të përcaktojnë pengesa në të bazuara në fakte Aplikimi

 

Literatura:

 • Öhman, Ann (2008): Global public health and gender theory: The need for integration.  Scandinavian journal of public health,
 • Epstein, Steven (2003): Sexualizing Governance and Medicalizing Identities: The Emergence of ‘State-Centered’ LGBT Health Politics in the United States. Sexualities 6, no. 2: 131-171.
 • Van Til Cita & Van der Heijden Francy. 2000. sd edition, PBL Study Skills, an overview, Department of Educational Development and Research, University Maastricht
 • James Rhem, Executive Editor. Problem-Based Learning: An Introduction. The National Teaching & Learning. Forum Volume 8. Number 1. 1998 http://www.ntlf.com/html/pi/9812/pbl_1.htm (alb.)
 • University of Delaware ,Problem-Based Learning at the University of Delaware. http://www.udel.edu/pbl/articles.html. Last updated June 21, 2004. Copyright Univ. of Delaware.

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US