RREZIKU I LARTË NEONATAL

Përshkrimi i lëndës:

Ky kurs përqëndrohet ne rrezik të lartë tek Neonatët mund të përkufizohet si një porsalindur, pavarësisht moshës gestational apo pesha e lindjes, i cili ka një shans më të madh se mesatarja e sëmundshmërisë ose vdekshmërisë për shkak të kërcënimeve për jetën dhe shëndetin që ndodhin gjatë paralindjes, perinatale dhe periudhën pas lindjes.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 • Mëson për tiparet e parakohshme, dysmature dhe kritik-kusht porsalindurve
 • Mëson për aplikim të veçantë të parakohshme, dysmature dhe kritik-kusht porsalindurve.
 • Mëson për pranimin e porsalindurve në rrezik,
 • ·vëzhgimet neonatale dhe kujdesit të Neonatët me probleme kërcënuese për jetën.

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Dije per moshen gestacionale
 • aplikojne kushtet e veçanta per të lindurin e parakohshem
 • aplikojne kushtet e veçanta per te porsalindurit ne rrezik,
 • kujdeset për porsalindurve me rrezik të lartë ne Inkubator.

 

 

Literatura:

 • Asistencë infermieristike dhe obstetrike në zonën materno-infantile. Rrugë asistenciale me gruan, foshnjen dhe familjen. E Patricia di Giacomo & Luiza Anna Rigon. Ambroziana.
 • Obstetrika dhe gjinekologjia nga Adolfo Allegra për përdorimin e Shkollave të Obstetrikës dhe e infermierëve Profesional. Shtëpia Botuese: McGraë-Hill; Libri: Itali-Milano
 • L. Stang, Shëndeti riprodhues dhe parandalimi  i shtatëzanisë, 2006. Tiranë
 • Prof.dr L.Zergolern , Pedijatrija 1, 2Nelson, Textbook of Pediatrics

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US