STILET DHE STRATEGJITË E TE NXËNIT

Përshkrimi i lëndës:

Ky kurs meson lidhur me tre stile të ndryshme të të mësuarit.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 

 • Rritja e ndërgjegjësimit në lidhje me teoritë e pedagogjisë, didaktikës, andragogy dhe praktikën e këshillimit
 • Mëson për rëndësinë e stilet dhe strategjitë në edukimin shëndetësor të mësuarit
 • Mëson për elementet e punës pedagogjike
 • Njihet me terminologji të caktuar në këtë fushë

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Përdorn teoritë e pedagogjisë në praktikë
 • E di kuptimin e komunikimit si terapi
 • Aplikon parimet stilet e mësimit në praktikë
 • Kuptojnë rëndësinë e edukimit shëndetësor

 

Literatura:

 • Asistencë infermieristike dhe obstetrike në zonën materno-infantile. Rrugë asistenciale me gruan, foshnjen dhe familjen. E Patricia di Giacomo dhe Luiza Anna Rigon. Shtëpia Botuese: Ambroziana.
 • Obstetrika dhe gjinekologjia nga Adolfo Allegra për përdorimin e Shkollave të Obstetrikës dhe e infermierëve Profesional. Shtëpia Botuese: McGraë-Hill; Libri: Itali-Milano
 • L. Stang, Shëndeti riprodhues dhe parandalimi  i shtatëzanisë, 2006. Tiranë
 • Prof.dr L.Zergolern , Pedijatrija 1, 2
 • Nelson, Textbook of Pediatrics

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US