PRAKTIKA E MAMISE -I-

Përshkrimi i lëndës:

Të pajisen studentët me konceptet bazë dhe te jene ekip dinamik.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 

 • Duke qenë një mami me aftësi të mira sociale dhe të komunikimit.
 • Inkurajimi, motivues, duke i dhënë dhe duke marrë reagime.
 • Asistimi dhe nxitjen e proceseve fiziologjike.
 • Duke njohur nevojat e klientëve dhe pritjet.
 • Duke qenë një mami me aftësi të mira arsimore.
 • Ofrimin e kujdesit të klientit në bazë të një pikë tërësor të parë.
 • Duke reflektuar mbi veprimet e veta profesionale si një mami.
 • Zhvillimi aspektet të bazuara në fakte e për mami.

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Kuptojnë konceptet moderne për zhvillimin e cilësisë të integruar dhe të përsosmërisë të biznesit
 • E di se si të zbatojne përmirësimet dhe ndryshimet në praktikën klinike;
 • E di se si të vlerësojne rezultatet e Mamive
 • Ofrojne kujdes klientit.

 

 

 

Literatura:

 • Niko Veizaj, Rezarta Lalo (Petani), Nikita Manoku (red.) Sëmundjet e shtatzanisë dhe sëmundjet gjinekologjike: për studentët e Fakultetit të Infermierisë Tiranë : Toena, 2006
 • L. Stang, Shëndeti riprodhues dhe parandalimi  i shtatëzanisë, 2006. Tiranë
 • Fundamentals of Nursing David L. Heiserman, SweetHaven Publishing Services, Westerville, OH. Original content by Academy of Health Sciences, Fort Sam Houston, TX. 2010.
 • Nursing technical bases” Authors: Entela Murataj, Emirjona Kicaj, Rezarta Petani, Rudina  Ceercizaj, Alekta Gjylbegu, Alida Ramaj 2007
 • The fundamental nursing Process, Lippincot, 2007.

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US