KRIJO DHE ZHVILLO TË MENDUARIT KRITIK NË PRAKTIKË

Përshkrimi i lëndës:

Të pajisen studentët me konceptet bazë dhe te jene ekip dinamik.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 

 • Njihet me konceptin themelor të dinamikës ekipit
 • Mëson për rëndësinë e ekipit në për mami
 • Rrit e ndërgjegjësimit në lidhje me karakteristikat e dinamikës ekipit në arritjen e qëllimeve
 • Mëson për gabimet e zakonshme kur duke shmangur punën në ekip

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Kuptojnë rëndësinë e respektimit të punës si ekip
 • Aplikojne parimet teorike të ekipit dinamik në praktikë
 •  Krijojne dhe zhvillojne  të menduarit kritik në praktikë

 

Literatura:

 • Asistencë infermieristike dhe obstetrike në zonën materno-infantile. Rrugë asistenciale me gruan, foshnjen dhe familjen. E Patricia di Giacomo dhe Luiza Anna Rigon. Shtëpia Botuese: Ambroziana.
 • Bimbashi A. Gliozheni O. Tiranë 1998. Hemoragjië e Paslindjes
 • Obstetrika dhe gjinekologjia nga Adolfo Allegra për përdorimin e Shkollave të Obstetrikës dhe e infermierëve Profesional. Shtëpia Botuese: McGraë-Hill; Libri: Itali-Milano
 • Niko Veizaj, Rezarta Lalo (Petani), Nikita Manoku (red.) Sëmundjet e shtatzanisë dhe sëmundjet gjinekologjike : për studentët e Fakultetit të Infermierisë Tiranë : Toena, 2006
 • L. Stang, Shëndeti riprodhues dhe parandalimi  i shtatëzanisë, 2006. Tiranë

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US