POSTPARTUM DHE TEORIA E KUJDESIT

Përshkrimi i lëndës

Ky kurs fokusohet në proceset gjatë shtatzënisë dhe periudhës pas lindjes fetusit dhe neonatale.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 

 • Njihet me teknikat dhe parimet e komunikimit me neonatale dhe prindërit
 • Njohuri në lidhje me ndihmën e nënës së re në fazën e paslindjes dhe Neonatët shëndetshme
 • Mëso se si për të ofruar pleqsh të neonatale me kujdes pas lindjes
 • Koordinimi i bazuar në kritere të kujdesit cilësisë.

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • dijë të anatominë dhe fiziologjisë së një neonatale
 • japë ndihmë pas lindjes së nënës dhe fëmijës
 • Kryen detyra me përgjegjësi profesionale
 • Kujdeset per te porsalindurin

 

 

Literatura:

 • B.Preza, etj, Parimet e mjekësisë Interne, vëllimi I, II,  2002, Tiranë
 • Obstetrika dhe gjinekologjia nga Adolfo Allegra për përdorimin e Shkollave të Obstetrikës dhe e infermierëve Profesional. 2003. Shtëpia Botuese: McGraë-Hill; Libri: Itali-Milano
 • L. Stang, Shëndeti riprodhues dhe parandalimi  i shtatëzanisë, 2006. Tiranë
 • Di Giacomo P,L Rigon Assistenza infermieristica e ostetrica in area materno infantile 2002 CEA Milano
 • Depression After delivery Inc. http://www.depressionafterdelivery.com/
 • Doracaku për KAN trajnim. Mjekësia Familjare. Aleanca Kosovë – Dartmouth për foshnje të shëndosha. USAID/Kosovo. 2006
 • MSH, OBSH dhe UNICEF. Këshillimi mbi të ushqyerit me gji. Prishtinë. 2003
 • Veizaj N., Lalo Petani R., Manoku N.(red.). Sëmundjet e shtatzanisë dhe sëmundjet gjinekologjike: për studentët e Fakultetit të Infermierisë Tiranë. Toena. 2006

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US