SHTATZËNIA NORMALE DHE LINDJA E FËMIJËS

Përshkrimi i lëndës

Qëllimi i këtij kursi është që të kontribuojë në të kuptuarit Obstetrike Baza teorike dhe praktike njohuritë e nxënësve dhe njohuri të fushave tipike mami: riprodhimin njerëzor, fiziologjisë riprodhuese, shtatzënisë, pjellje.

 

 Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 

 • Kontribon në kujdesin Obstetrike
 • Të jetë në gjendje të merrni njohuritë e nevojshme për riprodhimin njerëzor
 • Procesi fiziologjike gjatë shtatzënisë dhe lindja.
 • Vëzhgime në lidhje me kursin fiziologjik të shtatzënisë dhe lindjes

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • dijë për riprodhimin e njeriut,
 • dije fiziologji riprodhues, shtatzëninë dhe lindjen,
 • asistoj dhe nxitjen e proceseve fiziologjike gjatë shtatzënisë dhe lindjes,
 • asistoj ne procesin fiziologjik në lindje dhe periudhën pas lindjes.

 

Literatura:

 • Obstetrika dhe gjinekologjia nga Adolfo Allegra për përdorimin e Shkollave të Obstetrikës dhe e infermierëve Profesional. 2003. Shtëpia Botuese: McGraë-Hill; Libri: Itali-Milano
 • L. Stang, Shëndeti riprodhues dhe parandalimi  i shtatëzanisë, 2006. Tiranë
 • Di Giacomo P,L Rigon Assistenza infermieristica e ostetrica in area materno infantile 2002 CEA Milano
 • Depression After delivery Inc. http://www.depressionafterdelivery.com/
 • Doracaku për KAN trajnim. Mjekësia Familjare. Aleanca Kosovë – Dartmouth për foshnje të shëndosha. USAID/Kosovo. 2006
 • MSH, OBSH dhe UNICEF. Këshillimi mbi të ushqyerit me gji. Prishtinë. 2003
 • Veizaj N., Lalo Petani R., Manoku N.(red.). Sëmundjet e shtatzanisë dhe sëmundjet gjinekologjike: për studentët e Fakultetit të Infermierisë Tiranë. Toena. 2006
 • Guana M, Lucchini F-Da Arte e scienza della midwifery, cap 11 e cap 14 -Bologna CIC 1996
 • Martin-Reeder-Il nursing della maternità – cap 4, 5, 13, 14, 15, 16, 1987,16° ed. americana, 1991 Piccin PD
 • SIMP; Requisiti e raccomandazioni per l’assistenza perinatale in Italia; a cura di Società Ital.na di Medicina Perinatale 1999

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US