INFERMIERIA NË KUJDESIN PALIATIV

Përshkrimi i lëndës:

Pas perfundimit te kesaj lende, studentet do të jene ne gjendje te ofrojnë kujdes për të rriturit me sëmundje kritike të rrezikshme për jetën, në një shumëllojshmëri të parametrave të kujdesit intensiv, do të jene të përgatitur për të ushtruar kujdesin intensiv ne ekipet multidisiplinare , si ato që gjenden në qendrat e kujdesit terciar.

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit:

                                                    

Kjo lende fokusohet në sigurimin e kujdesit për pacientët e sëmurë kritike të tilla si ato me arrest kardiak, shoku, dështimi i frymëmarrjes, dështimi i organeve të shumëfishtë, sepsë, goditje, dhe lëndimet e trurit.

Me perfundimin e kesaj lende, studentet do te:

 • fitojnë përvojë klinike, të mësuarit në arsyetimin diagnostik dhe terapi,
 • bashkëpunojne me institucionet shendetesore dhe ekipet e kujdesit kritike me një shumëllojshmëri të njësive të kujdesit intensiv.
 • pervetesojne aftësitë e menaxhimit, përzgjedhje, çështjet etike, çështjet ligjore dhe aspekte të tjera të menaxhimit të pacientëve kompleks.
 • menaxhojne shumëllojshmëri të procedurave të përbashkëta të kujdesit kritik, të tilla si menaxhimi i rrugëve aspiratore, vendosje linjës qendrore venoze, vendosje  e linjes arteriale dhe bronchoscopike.
 • Menaxhimin e dhimbjes dhe simptomave,
 • Njoh faktoret kulturor ne kujdesin para vdekjes, humbjen, pikellimin dhe pergatitjen per kohen e vdekjes

 

Literatura:

 • Hegedus, K. dhe I.E. Szy, 2002. Kujdesi Paliativ i pacientëve me kancer në fazën terminale. Shoqata Paliative e Hospisit, Budapest, Hungari.
 • Ten Have, H. dhe R. Janssens. 2001. Kujdesi Paliativ në Evropë. Shtypi IOS/ Ohmsha. Amsterdam.
 • Clark, D. dhe M.Wright. Ndryshimet e kujdesit gjatë fundit të jetës. Hospisi dhe zhvillimet e tij në Evropën Lindore dhe Azinë Qëndrore. 2002. Sheffield. Universiteti i Sheffieldit.
 • Department of Health (2003) Guidance on NHS funded  nursing care, HSC2003/006, London: HMSO.
 • Department of Health, Social Sciences and Public Safety (2004) Community health nursing: current practice and possible futures,Northern Ireland: DSSPSNI.

 • KEIFJ-Kurikuli themelor © AACN & COH, 2000, Rishikuar: Tetor 2006
 •  

 • Sulçebe G., Hoxha A. Imunologjia Patologjike, Tiranë, 2004.
 • Ten Have, H. dhe R. Janssens. 2001. Kujdesi Paliativ në Evropë. Shtypi IOS/ Ohmsha. Amsterdam.

 


Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US