INFERMIERIA TERRITORIALE DHE NË KOMUNITET

Përshkrimi i lëndës:

Praktika e infermieres në tri nivelet e shërbimeve rurale. Organizimi i punës, paisjet në mjediset rurale, shkathtësitë e infermieres, roli dhe detyrat e saj.

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit

Njohja e studenteve me historinë, zhvillimin dhe rolin e profesionit të infermieres në praktikën rurale, konceptet themelore të shëndetit dhe përballja me të sëmurët e moshave dhe gjinive të ndryshme në komunitet dhe  në kushtet e shtëpisë.

Me perfundimin e kesaj lende, studentet do te dijne :

  • analizojnë thelbësisht rolet e ndryshme të infermieres në praktikën rurale dhe urbane,
  • aftësohen për këshillim të shtatzenave, të moshuarëve, prindërve dhe kujdestarëve;
  • realizimi i vizitave të planifikuara dhe sipas kërkesave të nevojtarëve,
  • identifikimi i rasteve në rrezik,
  • aftësimi i ndërhyrjeve edhe në mungesë të mjekut përkatës.

 

Literatura:

  • Textbook for Midwives , Thirteenth Edition by V.Ruth Bennett  ,Linda  K. Broën.Churchill Livingstone  2009
  • Diane M. Fraser, PhD, MPHil, BEd, MTD, RM, RGN  Myles' Textbook for Midwives Evolve, 15th Edition, 2013

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US