PRAKTIKA KLINIKE II

Përshkrimi i lëndës:

Lënda praktika klinike -II, bashkon dhe kompleton programin e vitit të dytë akademik. Lënda ka për qëllim  që studentët të zhvillojnë kompetencat e tyre në infermierine klinike, për praktikimin e shkathtësive menaxhuese, demonstrimi i qasjes sistematike, individuale dhe kujdes në menaxhimin e pacientëve, familjeve dhe profesionalistëve tjerë shëndetësorë.

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit

Lënda ka për qëllim  që studentët të zhvillojnë kompetencat dhe praktikimin e njohurive te tyre në infermierine klinike.

 

Me përfundimin e kësaj lënde studentët do tëjenë në gjendje të:

  • Vlerësojnë, planifikojnë, implementojnë kujdesin.
  • Menaxhojnë punën e tyre në mënyrë të pavarur.
  • Mbajnë lidhje të drejtë në mes të profësionistëve për të siguruar dhënie të kujdesit efektiv.
  • Ndërmarrin strategji për përmirësimin e dhënies së kujdesit.
  • Demonstrojnë shkathtësi komunikimi mes kolegëve, pacientëve, familjeve etj.

Literatura:

  • Fundamentals of Nursing David L. Heiserman, SweetHaven Publishing Services, Westerville, OH. Original content by Academy of Health Sciences, Fort Sam Houston, TX. 2010.
  • Fundamentals of Nursing: Standards and Practice (Fundamentals of Nursing (Delaune)) Sue C. DeLaune (Author), Patricia Kelly Ladner (Author) 2010 Sue C. DeLaune (Author) › Visit Amazon's Sue C. DeLaune PageFind all the books, read about the author, and moreSee search results for this author
  •  “ Nursing technical bases” Authors: Entela Murataj, Emirjona Kicaj, Rezarta Petani, Rudina Ceercizaj, Alekta Gjylbegu, Alida Ramaj 2007
  • DERVISHI.A.,BILALI.V.,IMAMI.A.,CELA.M. “Infermieristika ne specialitete”Tirane 2005
  • Fundamentals of Nursing: Standards and Practice (Fundamentals of Nursing (Delaune)) Sue C. DeLaune (Author), Patricia Kelly Ladner (Author) 2010 Sue C. DeLaune (Author) › Visit Amazon's Sue C. DeLaune PageFind all the books, read about the author, and moreSee search results for this author

 

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2018 Punuar nga CMD

FOLLOW US