KUJDESI INFERMIEROR NË RASTE KRITIKE

Përshkrimi i lëndës:

Studentet do te mesojne per konceptin e pergjithshem per zone kritike, triazhin, planifikimin e ndihmes se pare dhe procedurat.

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit

Kjo lende synon që studentet te perfitojne njohuritë themelore mbi urgjencat në sëmundjet e brendëshme, urgjencat kirurgjikale, dhënia e ndihmës së parë.

Me përfundimin e kësaj lënde studentët do të jenë në gjendje të  njihen per:

  • Zona kritike; Koncepti, struktura organizimi dhe referimet legjislative. Përshkrimi përdorimi i aparaturave biomjekësore të përdorura në zonën kritike.
  • Konceptet e përgjithshme të asistencës në zonën kritike.; Triazhi, barrela e emergjencës.
  • Planifikimi i ndihmës.; Ventilimi mekanik dhe pamjaftueshmëria respiratore, ndërlikimet e rënda neurologjike, koma, faza akute post-operacion e një operacioni në toraks, politraumat.
  • Procedura.; Referime mbi drejtimin e akseseve venoze qëndrore, gjetja e temperaturës nëpërmjet termistorit, monitormiet, monitorimi i P.A. me teknika kirurgjikale, bronkoaspirim, intubim trakeal, administrim i ventiluesit automatik.
  • Dhurimi i organeve.; Protokolle të nisjes së procesit.

 

Literatura:

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US