KUJDESI INFERMIEROR NË MJEKËSINË URGJENTE

Përshkrimi i lëndës:

Kjo lende synon në njohjen e studentëve me konceptin e urgjencës dhe emergjencës, organizimi i shërbimeve të emergjencës dhe të urgjencës, si dhe me njohuritë themelore mbi urgjencat në sëmundjet e brendëshme, urgjencat kirurgjikale, dhënia e ndihmës së parë.

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit

Qellimi i kesaj lende eshte njohja e studentëve me konceptin e mjekesise urgjente dhe emergjente. 

Me përfundimin e kësaj lënde studentët do tëjenë në gjendje të  njihen dhe dijne per:

 • Konceptin dhe strukturat në Urgjencat infermierore,
 • Oorganizimin dhe personelin në Urgjencat infermierore,
 • Procedurat operative,
 • Mjetet e ndihmës shëndetësore,
 • Karakteristikat dhe procedurat e punës.

 

Literatura:

 • Hodo Çelo, Dritan Rami, Bledi Çelo, Hodo Çelo (red.) Sëmundjet e brendshme dhe kujdesi infermieror : gastroenterologji, endokrinologji Gjirokastër : Argjiro, 2008
 • Florika Mandro, Majlinda Zahaj, Sonila Jani, Shezai Braho (red.) Bazat e farmakologjisë klinike : për studentët e Sh.L.I Tiranë : Lilo, 2007
 • Alushi F., Jaze N. H. (red.) Sëmundjet e brendshme: për studentët e Fakultetit të Infermierisë të Universitetit "I.Qemali" Vlorë: Triptik, 2005
 • Alushi F., Hoxha Y. (red.) Sëmundjet e brendshme: për studentët e Fak. të Infermierisë Vlorë: Triptik, 2008
 • Murataj E., Kiçaj E., Lalo R., Çerçizaj R., Gjylbegu A., Ramaj A. 2006. Bazat e Teknikave Infermierore. Triptik. Vlorë
 • Përkrahja themelore për jetë dhe Defibrilimi i Jashtëm Automatik (DEA). Publikuar  në tetor 2010 nga sekretariati i Këshillit Europian për Reanimim. vzw, Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem, Belgjikë. www.erc.edu
 • Topi S., Mazniku I., Çela A., Çeka Xh.(red.). Kirurgjia e përgjithëshme. Tiranë: Bota Shqiptare. 2007
 • Topi S., Mazniku I., Çela A., Çeka Xh.(red.). Kirurgjia speciale. Tiranë: Bota Shqiptare,2007

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US