KUJDESI INFERMIEROR NË SHËNDETIN MENDOR

Përshkrimi i lëndës:

Çrregullimet mendore jo rrallë janë misterioze dhe problematike prandaj vazhdojnë të mbesin një sfidë e madhe për qeveritë, shkencën dhe njerzimin pavarësisht nga përpjekjet e lavdërueshme. Nga Perspektiva e përditshme, kjo nuk është një shqetësim i madh, si ndërsa përkufizimi i çrregullimeve mendore mund të jetë i pakapshëm, ka një marrëveshje universale në lidhje me çrregullime specifike që janë të mbuluara nga kjo ombrellë.

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Studentët duhet të arrijnë njohuri bazike mbi çrregullimet mendore më të zakonshme dhe menaxhimin e tyre.

Me përfundimin e kësaj lënde studentët do tëjenë në gjendje të:

 • Njohja me përkufizimet e  termave psikiatrike,
 • Njohë situatat duke përfshirë edhe çrregullimet mendore.
 • Aftësimi i infermirëve për të njohur dhe menaxhuar përshtatshëm këtë kategori të sëmurësh.
 • Respektoj marrëveshjen universale në lidhje me çrregullime specifike që janë të mbuluara nga kjo ombrellë.

Literatura:

 • Shah P, Mountain D. The medical model is dead – long live the medical model. British Journal of Psychiatry 2007
 • Baldwin C R., Chiu E., Katona C. & Graham N., 2002 the United Kingdom Guidelines on
 • Cangonji E. Tiranë 2002. Psikiatria e Fëmijëve dhe Adoleshentëve. Libri i Parë.
 • Doracak për infermierë të Shëndetit Mendor në bashkësi. 2005. OBSH
 • Instituti për shëndet mendor dhe ripërtëritje i Kosovës. 2005. Doracak për psikoedukim (Botimi i dytë). Skizofrenia – Trajtimi i saj në familje dhe bashkësi. Prishtinë
 • McHugh P. Striving for coherence: psychiatry’s efforts over classification. Journal of the American Medical Association. 2005
 • O’Reardon J, Solvason B, Janicak P, Sampson S, Isenberg K, Nahas Z, McDonald W, Avery D, Fitzgerald P, Loo C, Demitrack M, George M, Sackeim H. Efficacy and safety of transcranial magnetic stimulation in the acute treatment of major depression: a multisite randomized controlled trial. Biological Psychiatry. 2007
 • http://www.depression.com/understanding_depression.html

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US