KUJDESI INFERMIEROR NË PEDIATRI DHE ADOLESHENTËT

Përshkrimi i lëndës:

Te njihet me nocione te ndryshme te stastistikes vitale. Te informohen per ushqyerjen e femiut te shendoshe dhe te semure. Ne menyre te detajizuar te njihen per semundjet e ten gjitha sistemeve (trakteve) te organizmit te femiut.

Te njihen me gjendjet me te shpeshta urgjente dhe aksidentale te femiut. Gjate ushtrimeve (prane pacientit) te njihen me diagnozen, metodat diagnostike dhe sherimin e semundjeve ngjitese.

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit

Te zgjeroj njohuri per organizimin e mbrojtjes shendetesore te femijeve te te gjitha  grupmoshave .

Me përfundimin e kësaj lënde studentët do tëjenë në gjendje të:

  • Shpjegon ciklin e organizimit te mbrojtjes shendetesore te femiut
  • Të spjegon ushqyerjen e femiut te shendoshe dhe te semure
  • Te analizoj cdo semundje sipas sistemeve
  • Te spjegon rastet urgjente dhe aksidentale tek femijet

 

Literatura:

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US