PRAKTIKA KLINIKE I

Përshkrimi i lëndës:

Lënda praktika klinike - I, bashkon dhe kompleton programin e vitit të parë akademik. Lënda ka për qëllim  që studentët të zhvillojnë kompetencat e tyre në infermierine klinike, për praktikimin e shkathtësive menagjuese në kuadro të ndryshme, demonstrimi i qasjes sistematike, individuale dhe kujdes në menagjimin e pacientëve, familjeve dhe profesionalistëve tjerë shëndetësorë.

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit

Lënda ka për qëllim që studentët të zhvillojnë kompetencat e tyre në infermierine klinike dhe praktikimin e njohurive te fituara ne praktikë.

Me përfundimin e kësaj lënde studentët do tëjenë në gjendje të:

 • Vlerësojnë, planifikojnë, implementojnë kujdesin.
 • Menagjojnë punën e tyre pavarësisht.
 • Mbajnë lidhje të drejtë në mes të profësionistëve për të siguruar dhënie të kujdesit efektiv.
 • Ndërmarrin strategji për përmirësimin e dhënies së kujdesit.
 • Demonstrojnë strategji komunikimi mes kolegëve, pacientëve, familjeve dhe agjensive tjera.

 

Literatura:

 • Fundamentals of Nursing David L. Heiserman, SweetHaven Publishing Services, Westerville, OH. Original content by Academy of Health Sciences, Fort Sam Houston, TX. 2010.
 • Fundamentals of Nursing: Standards and Practice (Fundamentals of Nursing (Delaune)) Sue C. DeLaune (Author), Patricia Kelly Ladner (Author) 2010 Sue C. DeLaune (Author) › Visit Amazon's Sue C. DeLaune PageFind all the books, read about the author, and moreSee search results for this author
 • Nursing technical bases” Authors: Entela Murataj, Emirjona Kicaj, Rezarta Petani, Rudina  Ceercizaj, Alekta Gjylbegu, Alida Ramaj 2007
 • PEKA.E., NECAJ.L., RUSTAMI.E., BEGO.D., DERVISHI.A., BILALI.V., IMAMI.A., CELA.M. “Infermieristika ne specialitete” Tirane 2005
 • The fundamental nursing Process, Lippincot, 2007.
 • Advance Nurse, USA, 2008
 • Or Nurse, Usa 2008

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2017 Punuar nga CMD

FOLLOW US