Praktikumi infermieror

Përshkrimi i lëndës:

Studenti infermier njihet me konceptet themelore te menaxhimit infermier, organizimin, drejtimin e institucioneve dhe rolin e kuadrit drejtues në përmirësimin e cilësisë së kujdesjeve infermierore, formimin profesional dhe pedagogjinë infermierore dhe kërkimin shkencor, njohuri statistikore, njohjen me konceptet bazë të informatikës dhe me aplikimet e principeve informatike në analizën e fenomeneve biologjike, legjislacionin infermier, parandalimin dhe promocionin shëndetësor dhe asistencën infermierore në kushtet e shtëpisë.

 

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit

Studenti do të njihet me konceptet themelore te menaxhimit infermier, organizimin, drejtimin e institucioneve dhe rolin e kuadrit drejtues në përmirësimin e cilësisë së kujdesjeve infermierore.

 

Me përfundimin e kësaj lënde studentët do tëjenë në gjendje të:

  • Kuptojne konceptet moderne per zhvilimin dhe integrimin e cilesise dhe ekselences biznesore
  • Dij si ti implementoj ndryshimet ne praktiken klinike
  • Dij si  ti vleresoj rezultatet e infermierise
  • Zbatoj parandalimin dhe promocionin shëndetësor dhe asistencën infermierore në kushtet e shtëpisë.

 

Literatura:

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US