KUJDESI DHE PARIMET E PËRGJITHSHME INFERMIEROR-I-

Përshkrimi i lëndës:

Kjo lëndë do t’i njoh studentët e infermierisë me konceptet e kujdesit infermieror modern dhe dëshminë e praktikës themelore. Do të ketë një përbërje të shqyrtimit të historisë së infermierisë për të lehtësuar kuptimin e mënyrës në të cilën ky profesion modern është zhvilluar.

Studentët do të marrin njohuri mbi kontributin kryesor të kujdesit infermieror ndaj, individit, klientit-pacientit, familjes dhe komunitetit me qëllim të ruajtjes së shëndetit. Përcaktimin e rëndësisë të stileve të jetës, duke ndihmuar në kutpimin e ndryshimeve personale, subjektive dhe ambientale, përgjegjës të efekteve të këtyre faktorëve mbi shëndetin.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit

Qëllimi i studimeve është të përcaktojë caqet dhe kufijtë e aftësive profesionale  nëpërmjet një rruge njohëse dhe me eksperiencë që lejon përballjen e koncepteve dhe tematikave relative në takimin me tjetrin, duke nënvizuar vështirësinë e lidhjes dialoguese me të ndryshmen, njëherit të pregatitë  ata si infermiere te pergjithshem te afte per pune te pamvarur pas mbarimit te studimeve.

Me përfundimin e këtij moduli studentët do të jenë në gjendje të :

  • Shpjegojnë parimet e kujdesit infermieror,
  • Të përshkruajnë rolin dhe bashkëpunimin në mes të punëtorëve shëndetësorë në shoqëri
  • Praktikojnë kujdesin themelorë infermierik për individin, klientin-pacientin, familjen dhe komunitetin
  • pregatitë  infermieret te afte per pune te pamvarur pas mbarimit te studimeve.

 

Literatura

  • DUZHA.R.,ALLIU.V.,SMAKAJ.E., “Bazat e infermieristikes se pergjithshme”.Tirane 2007.
  • TOMAJ.A.,PULA.A.,BASHA.E., “Bazat e infermieristikes se pergjithshme”.Tirane 2004.
  • Fundamentals of Nursing David L. Heiserman, SweetHaven Publishing Services, Westerville, OH. Original content by Academy of Health Sciences, Fort Sam Houston, TX. 2010.
  • Fundamentals of Nursing: Standards and Practice (Fundamentals of Nursing (Delaune)) Sue C. DeLaune (Author), Patricia Kelly Ladner (Author) 2010 Sue C. DeLaune (Author) › Visit Amazon's Sue C. DeLaune PageFind all the books, read about the author, and moreSee search results for this author
  • Are you an author=Learn about Author Central
  • “ Nursing technical bases” Authors: Entela Murataj, Emirjona Kicaj, Rezarta Petani, Rudina Ceercizaj, Alekta Gjylbegu, Alida Ramaj 2007

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US