GJUHË ANGLEZE III

English III është kurs i nivelit të tretë (upper-intermediate) për studentët që dëshirojnë të diskutojnë fusha të ndryshme politika – dhe në të njëjten kohë të përmirësojnë anglishten e tyre për komunikim politik dhe administrativ. Lënda ka kombinimin e duhur të gjuhës së specializuar dhe përmbajtje nga lëndët politike dhe administrative, që të ndihmoj studentët të komunikojnë me dije dhe konfidencë të lartë.

 

Rezultatet e pritura të mësimit

Me përfundimin e lëndës studentët do të jenë të aftë të:

  • kuptojnë nivel të avancuar të gramatikës së gjuhës angleze
  • pasurojnë fjalorin profesional të përdorur në politik
  • debatojnë çështje politike në gjuhën angleze
  • aplikojnë parimet e gramatikës në gjuhën angleze
  • lexojnë artikuj dhe libra në gjuhën angleze

 

Literatura themelore:

  • ProFileStudent’s , Book Oxford. Upper-Intermediate, Jon Naunton, Oxford University Press, 2008
  • ProFileWorkbook, Oxford,  Upper-Intermediate , Jon Naunton , Oxford University Press, 2008

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US