ÇRREGULLIME NË KOMUNIKIM

Përmbajtja e shkurtër: Lënda “Çrregullime në komunikim” ka për qëllim të ofrojë një hyrje në studimin dhe trajtimin, korrigjimin e patologjive dhe defekteve në të folur. Këtu do të paraqiten llojet e ndryshme të patologjive dhe terapitë e ndryshme që ekzistojnë lidhur me to dhe mënyrat e ndihmesës që ato patologji të zvogëlohen dhe, eventualisht, të eliminohen tërësisht.

 

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë në gjendje të:

  • Njohin çrregullimet e komunikimit,
  • Llojet e çrregullimeve të komunikimit,
  • Shkaktarët e paraqitjes së këtyre çrregullimeve,
  • Prevalencën dhe shpërndarjen e tyre tek popullsia,
  • Metodat për identifikimin e tyre,
  • Metodat për tretmanin e tyre,
  • Plane dhe programe për parandalimin dhe zhdukjen e tyre.

 

Literatura bazë:

  • Psikologji, CharlesG.Morris &Albert A. Maisto, Tiranë: CDE, 2008
  • Psikologji komunikimi, Artemisi Shehu, Cikel leksionesh U>T, 2010
  • Pjesë te librit     Komunikimet ne organizatat, Arafat Shabani, USAID,Macedonia, 2005

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US