PSIKOLOGJI E KOMUNIKIMIT

Përmbajtja e shkurtër: Kjo lëndë synon që të zhvillojë teorikisht dhe praktikisht njohuri lidhur me konceptet dhe modelet kryesore të teorive të komunikimit, sistemet e komunikimit, format, tipet  e komunikimit njerëzor(verbal dhe jo verbal, ndërpersonal, në grupe të vogla, në grupe të mëdha) dhe këto njohuri të shërbejnë në aplikimin e metodave kërkimore, këshilluese të psikologjisë humane, këshilluese dhe klinike.

 

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë në gjendje të:

  • Të kuptojë, ushtrojë dhe zbatojë lidhjen midis të menduarit dhe të folurit duke kuptuar dhe zbatuar faktin se këto dy procese janë të lidhura dhe ndihmohen reciprokisht.
  • Po ashtu, studenti do te kuptojë rendësin e komunikimit dhe do te jete ne gjendje te zbatoje mësime nga komunikimi nderpërsonal, dhe grupor, me qëllim bashkëpunimi dhe zgjidhje problemesh e konfliktesh.

 

Literatura bazë:

  • Gjuha dhe problemet e njohjes, Noam CHomsky, Transaction Publishers, 2007,
  • Teoritë e Komunikimit të Njeriut, Stephen W. Littlejohn & Karen A. Foss, Wadsworth Publishing,2007
  • Hyrje në teoritë e komunikimit, Jean- Pierre Munier; D. Peraya, QSSHE, Tiranë,2009
  • Psikologji komunikimi, ArtemisI Shehu, Cikel leksionesh-UT,2010

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US