PSIKOLOGJI FIZIOLOGJIKE

Përmbajtja e shkurtër: Kjo lëndë studentëve përmes formave të ndryshme të mësimit, do të zhvillojnë dhe të formojnë kulturë të përgjithshme orientimi, me qëllim që të njihen më mirë me disa nga organet më vitale të organizmit, të rëndësishme edhe për jetën psikike. Studentëve do t’u mundësohet qasje shkencore për jetën psikike të njerëzve, bazuar në sistemin nervor qendror, në ligjet dhe dinamikën e funksionimit të tyre. Studentët do të përfitojnë njohuri rreth: psikologjisë fiziologjike – zhvillimi dhe rëndësia, Raportit ndërmjet psikologjisë dhe psikofiziologjisë, Proceseve fiziologjike dhe atyre psikologjike të njeriut, receptorëve, llojeve dhe rëndësisë, e të tjera tema të cilat përshkruhen në syllabus.

 

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë në gjendje të:

  • Strukturën themelore dhe funksionet e sistemit nervor qendror dhe periferik,
  • Veprimin e sistemeve qe sjellin informacion nga mjedisi ne sistemin nervor,
  • Funksionimin e sistemeve që prodhojnë dalje të sjelljes që cenon mjedisin,
  • Si hormonet dhe sjelljet qeverisin dhe bashkëveprojnë me mjedisin dhe njëri-tjetrin,
  • Mekanizmat e sjelljes, sistemit të trurit dhe ndikimin homeostatik, sistemin nervor autonom dhe sistemin endokrin,
  • Termorregullimin dhe ushqyerjen,
  • Rolet e sistemit nervor në: reagimet emocionale, disa çrregullime neurologjike dhe psikologjike,

 

 

Literatura bazë:

  • Psikologjia - shkenca e proceseve mendore dhe sjelljes njerëzore, Morris. G.Ch., Maisto A.A., Tiranë, 2008,
  • Handbook of Psychophysiology, Cacioppo, John T., Tassinary, Louis G. and Berntson, Gary, Cambridge University Press,2007,
  • Psychophysiology: Human Behavior and Physiological Response, Andreassi, John L,  Psychology Press,2006

 

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US