PERCEPTIMI SOCIAL DHE INTERAKSIONI

Përmbajtja e shkurtër: Kjo lëndë shtjellon format e ndryshme të ndikimit social të shkaktuar nga individi ose/dhe grupi, siç janë: komplianca, konformizmi dhe obedienca si dhe aplikimi i tyre në fushat e ndryshme të jetës shoqërore (politike, ekonomi, veprimtari kulturore etj.); fenomenet e tërheqjes dhe të refuzimit ndërpersonal, siç janë: afiliacioni, altruizmi, në një anë, dhe agresioni e sjelljet asociale, në anën tjetër; formimi, funksionimi dhe shpërbërja e grupit si dhe proceset dhe performancat e grupit në situata të ndryshme sociale.

 

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë në gjendje të:

  • Format e ndryshme të ndikimit social,
  • Kompliancën, obediencen, konformizim,
  • Fenomenet e tërheqjes dhe të refuzimit ndërpersonal,
  • Afilacionin, altruizmin, agresionin,
  • Formimin, funksionimin dhe shpërbërjen e grupit si dhe proceset dhe përformancat e grupit në situata të ndryshme sociale etj.

 

Literatura bazë:

 

Social psychology, Kassin, D., Fein, S., & Markus, H. R., WadsWorth, 2011,

Social Psychology, Rogers, Wendy, Open University Press, 2003

Socialpsikologjia, David Mayers, UEGEN-Tiranë, 2003

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US