SHKATHTËSITË E SHKRIM AKADEMIK

Përmbajtja e shkurtër: Me këtë lëndë jepet një hyrje në instrumentet dhe mënyrat e punës së punimit shkencor (punimit akademik) si parapërgatitje për hartimin e punimeve seminarike dhe përgjithësisht, të punimeve akademike.

 

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë në gjendje të:

  • Aftësohen për teknikat e të punuarit në mënyrë shkencore,
  • Të gjitha llojet e punimeve shkencore si dhe në detaje sqarohen mënyrat e ndryshme të citimit,
  • Të strukturimit të punimeve shkencore, si artikujt shkencorë, punimet e diplomës, si dhe të përpilimit të bibliografisë në punime të tilla shkencore sipas standardeve të mirënjohura, sipas sistemeve autorë-datë etj.
  • Shkruajnë CV-ja, kërkesa, protokolle të ndryshme etj.

 

Literatura bazë:

  • Si të shkruajmë ese dhe detyra universitare, McMillan, Kathleen & WEYERS, Jonathan, Tiranë: Qendra për Arsim Demokratik;, 2010
  • Si shkruhet një punim diplome, Umberto ECO, Dituria, 2006,
  • Shkrimi akademik, Barnet, Sylvian, Tiranë , Dita, 2008

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US