Bazat e Marketingut

Qellimi i kesaj lende eshte qe studentet te pervetesojne njohuri te e mjaftueshme per konceptin e marketingut ne aktivitetet e ndermarrjes, si dhe poziten dhe rendesine e sektorit te marketingut ne strukturen e ndermarrjes. Do teanalizohet ne aspektin teorik parimet baze te marketingut ne afarizmin bashkekohore si dhe mundesite e krijimit dhe ndertimit te nje oferte qe kenaqe kerkesat e konsumatoreve. Prandaj, rendesi te posacme do t’i kushtohet kater shtyllave te marketingut (produktit, cmimit, distribuimit dhe promocionit), si dhe per karakteristika e tregut, te tregut cak dhe segmentet e tij, me te cilat sfidohet marketingu i cdo ndermarrje.

Ne perfundim  te ketij programi studimi nga lenda  “Bazat e Marketingut“, studentet do te jene te afte qe:

  • Te njohin rendesine e Marketingut ne afarizmin modern
  • T’i identifikojne faktoret qe ndikojne ne sistemin e marketingut
  • Te kuptojne planifikimin, strategjine dhe aktivitete organizative dhe te kontrollit te marketingut ne ndermarrje.
  • Te analizojne tregun, tiparet e tij dhe me segmentimin e tregut dhe sjelljen e konsumatoreve
  • Te aplikojne konceptin e Marketingut MIX.

Literatura bazë:

  • Marketingu, Johann Gunter(perkthim), 2010
  • Bazat e  marketingut, Naser Raimi, 2010
  • Bazat e Marketingut, Marcel Meler, 2008
  • Marketingu – situate dhe ushtrime, Ceku, Koja, Caku, 2010

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US