Lodrat dhe animacionet

Rëndësia e lodrave është e shumëllojshme. Një kohë të gjatë, ekspertët e edukimit ia kanë dedikuar një rëndesi të veçantë dhe një ndikim detyrues, qështjes së lodrave dhe animaconeve, kështu që sot u jepet mundësia fëmijeve që t'i njohë ato dhe të merret me to. Në një botë ku në mediat masive transmetohet dhunë e luftë, që ua kanë zënë vendin lodrave, fëmija duhet të dijë ta bëje dallimin ndërmjet dhunës së vërtetë dhe dhunës së luajtur. Fëmija duhet lejuar të luajë me pistoleta dhe lodra ushtarësh nëse ai ka kërkesë për këtë, pasi kjo nuk është e demshme. Ndalimi, ndërkaq, i krijon një sektor tabu në koken e tij. Prandaj, studenti duhet te pajiset me njohuri nga kjo fushë, në mënyrë që të dijë se si të menaxhojë dëshirat e fëmijëve dhe nevojat e tyre për ta zhvilluar imagjinatën dhe për ta kuptuar dallimin ndënnjet reales dhe të luajturës.

 

Literatura

  1. Kamenov, E., (2006), Loja e fëmijës, Beograd.
  2. Kamenov, E., (1983), Edukimi intelektual përmes lojës, Sarajevë.
    1. Roller, Halacev, Vegar, (1985), Lojërat e fëmijëve parashkollor, Zagreb.
  1. Pavlovic-Braneselovic, D., (1993), Sheshi i lojërave, Beograd.
  2. Elkonjin, D.B.,(1981), Psikologjia e lojës së femijës, Beograd.

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US