Lojërat elementare dhe metodologjia

Lojerat janë një formë e angazhimit të fëmijës. Në lojë krijohen raporte të vërteta individuale të cilat kanë qendrueshmëri gjatë lojës. Loja është nga pikëpamja e lojtarit jo më pak reale sesa një situatë tjetër reale jetësore. Në lojë zgjidhen në bazë vullnetare format e angazhimit. Ato bazohen në kureshtjen si dhe në përjetimin e gëzimit dhe të kënaqësisë. Fëmijët duke luajtur sinjalizojnë një mirëqenie të brendshme. Ata e krijojnë hapesirën dhe kohën, krijojnë tension, konfrontohen me plot fantazi dhe ne menyre kreative me ambientin, kanë  një drejtim dhe ndërveprojnë. Në lojë fëmijët e formësojnë botën e tyre të brendshme dhe të jashtme. Pergatitja e studentëve për realizimin e këtyre lojërave, në pajtim me zhvillimin aktual psiko-fizik të fëmijëve  është një nga qëllimet themelore të këtij kursi.

 

Literatura

  1. Saton-Smit, B., (1989), Lodrat dhe kultura, Beograd.
  2.  Poddjakov, N.N. (1992), Mendimi praktik tek fëmija, Beograd.
  3. Furlan, I., (1962), Loja si formë e të nxënit të fëmijës, Predskolsko Dijete, Zagreb.

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US