Krahasimi i sistemeve sociale boterore

Në botë sot kryesisht funksionojnë tri sisteme sociale, ai Anglo-Amerikan, sistemi i Bismarkut dhe sistemi Skandinav. Kosova si një shoqeri me gjendje të rëndë sociale dhe ekonomike do të përfitonte shumëeksperienca nga studimi dhe krahasimi i sistemeve sociale botërore, sepse në Kosovë sot ka shumë qendra sociale të cilat kanë nevojë të menaxhohen nga kuadro profesionale dhe me eksperience. Mësimi dhe studimi i kësaj lënde në kuader të programit përkujdesje dhe mirëqenie për fëmije në Fakultetin e Shkencave Sociale, do të ndihmonte shumë në këtë drejtim, sidomos për studentët që mëtojnë të vazhdojnë studime në nivele më të larta, në mënyrë që duke krahasuar sistemet sociale në botë, të gjinden zgjidhjet më të mira të mundshme për avancimin e sistemit social në Kosovë, përfshirë edhe mirëqenien dhe perkujdesjen ndaj femijëve.

 

Literatura

  1. Aurela Anastasi, Historia e institucioneve, Tiranë, 2006.
  2. Lambro Filo, Historia për sistemet e qeverisjes, Tiranë, 2004.
  3. Antony Gidens, Socologjia, Soros, Tiranë, 2004.
  4. Joshua Goldshtein, Marrëdhëniet ndërkombëtare, Tiranë, 2003.
  5. Andrew heywood, Politika, Prishtinë, 2008 etj

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US