Art Aplikative

Qëllimi i lëndës është të aftësuarit e kuadrit edukativ në aspektin teorik dhe praktik, për ta udhehequr procesin edukativ - arsimor në Artet Aplikative, përmes:

- Punës teorike - historike,

- Pedagogjike - hulumtuese,

- Instruktive - aplikative dhe

- Metodike - praktike.

Meqenëse arti aplikativ është një nga format e realizirnit të programit me fëmijët parashkollorë, qoftë në procesin edukativ-arsimor, qoftë në programe të ndryshme të përkujdesjes për kategori të caktuara sociale të fëmijëve, atëherë, zhvillimi i aftësive nga artet aplikative për studentët është shumë i rëndësishëm. Kjo lëndë bëhët edhe më e rëndësishme përmes komponenteve së tij pedagogjike, instruktive dhe metodike, duke zhvilluar aftësinë e transmetimit të dijes te kategoritë nën përkujdesje. •

Literatura:

  1. Mbi letërsinë dhe artin, ZIGMUND  FROJD, Fan Noli – Tiranë, 2005
  2. Vështirësitë në të nxënë, Naser Zabeli, UNICEF & HANDIKOS,Prishtinë, 2004
  3. Fjalor i estetikes, TEFIK ÇAUSHI,  Shtepia e Librit  Ombra GVG, Tirana, 2004
  4. Eukimi PAMOR figurativ,  BUJAR KAPLLANI ,  TEONA – Tirana, 2004

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US