Psikologji sociale

Kursi i psikologjisë sociale përqëndrohet esencialisht në ndriyimin e ndikimit të faktorëve socialë në psikiken dhe sjelljen e individit dhe grupeve çeshtjet kryesore në psikologjinë sociale të cilat do të elaborohen janë të lidhura me kognicion social,qëndrimet, atribuimet dhe sjellja e individit në grup çështjet e veçanta të këtij ndikimi të faktorëve sociale janë: stereotipat dhe paragjykimet. Njohja, identifikimi, interpretimi dhe studimi i këtyre fenomeneve janë jashtëzakonisht të rëndesishme për një ekspert të kësaj fushe, meqë stereotipat dhe paragjykimet luajne rol të rëndësishëm në zhvillimin e personalitetit të individit, e posaçerisht të fëmijës. Ky kurs synon të përgatis studentët për t'u marrë në mënyrë profesionale me këto fenomene dhe për të zhvilluar aftesi të dijes së aplikueshme me rastin e përballjes me ndikimin e këtyre fenomeneve në jetën psikike dhe sociale të fëmijës.

 

Literatura:

1.Edmond Dragoti,Psikologjia sociale,TOENA, 1999, Tiranë

2.Ylli Pango, Psikologjia sociale,Shtepia botuese Ilor, 2005, Tiranë

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US